Κατηγορίες & βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Τα βραβεία χωρίζονται σε τρεις διακριτές Ενότητες και σε κάθε μία από αυτές υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης.

1. Cyber-Security Projects Per Industry Sector

Στην Ενότητα 1 βραβεύονται έργα / projects επιχειρήσεων, οργανισμών, δημόσιων φορέων, αλλά και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών / λύσεων, που έχουν υιοθετήσει / υλοποιήσει έργα και στρατηγικές Cyber Security & Safety καθώς και Cyber Resilience για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία τους, ανάλογα με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα:

1.1 Aviation
1.2 Banking
1.3 Broadcasting / Εntertainment / Media
1.4 Business services
1.5 Construction
1.6 Data Centers
1.7 E-Business / E-Commerce / Internet / Technology
1.8 Education
1.9 Energy
1.10 Food & Drinks
1.11 Government
1.12 Health care
1.13 Hospitality / Travel and Leisure
1.14 Insurance
1.15 Logistics
1.16 Manufacturing
1.17 Maritime
1.18 Pharmaceutical
1.19 Public Service Organizations
1.20 Retail
1.21 Transportation
1.22 Telecommunications / Utilities
1.23 Other

2. Cyber-Security Projects Per Solution

Στην Ενότητα 2 βραβεύονται έργα / projects επιχειρήσεων, οργανισμών, δημόσιων φορέων, αλλά και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών / λύσεων, που έχουν υιοθετήσει / υλοποιήσει έργα Cyber Security για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία τους, ανάλογα με τη μορφή λύσεων ασφαλείας:

2.1 Threat Intelligence, Detection and Prevention
2.2 Security Analytics
2.3 Cloud Security
2.4 Application Security
2.5 Identity and Access Management
2.6 Cyber awareness
2.7 Data Loss Prevention
2.8 Data privacy & protection
2.9 Education and Training
2.10 Email Security
2.11 Encryption
2.12 Endpoint detection and response (EDR)
2.13 Fraud Detection
2.14 Governance Risk and Compliance
2.15 IoT Security
2.16 Mobile security
2.17 Network security
2.18 SIEM Solution
2.19 Vulnerability Management
2.20 Unified Threat Management
2.21 AI / Machine Learning Security

3. Cyber-Security Solutions & Services

Στην Ενότητα 3 βραβεύεται η καινοτομία και η αριστεία των εταιρειών παροχής λύσεων και υπηρεσιών ασφαλείας, λογισμικού, εφαρμογών και τεχνολογιών που προσφέρουν με σημαντική διείσδυση σε εταιρείες – χρήστες. Αξιολογείται η καινοτομία και οι καινοτόμες πρωτοβουλίες / πρακτικές που αφορούν τις λύσεις ή τη στρατηγική των εταιρειών παροχής λύσεων ασφαλείας. Τα εξαιρετικά επιτεύγματα επιχειρήσεων, οργανισμών και σχετικών παρόχων αφορούν:

3.1 Threat Intelligence, Detection and Prevention Solution & Services
3.2 Cloud Security Solution
3.3 Identity and Access Management Solution & Services
3.4 Data Loss Prevention Solution & Services
3.5 Data privacy & protection Solution & Services
3.6 Education and Training Services
3.7 Email Security Solution
3.8 Encryption Solution
3.9 Endpoint detection and response (EDR) Solution
3.10 Governance Risk and Compliance Solution
3.11 IoT Security Solution
3.12 Mobile security Solution & Services
3.13 Network security Solution & Services
3.14 SIEM Solution
3.15 Vulnerability Management Services
3.16 Unified Threat Management Solution & Services
3.17 AI/Machine Learning Security Solution & Services
3.18 Managed Security Services
3.19 Penetration Testing Services
3.20 Cybersecurity consulting
3.21 Security Operations Center

Κορυφαία Βραβεία

Ο τίτλος απονέμεται με βάση τη μεγαλύτερη συνολική αξιολόγηση όλων των επιμέρους υποψηφιοτήτων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας στις παραπάνω Ενότητες. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Winner και Gold βραβείο 7 πόντους, το Highly Commended και Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

1. CyberSecurity Team of the Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει στο σύνολο των κατηγοριών στις Ενότητες 1, 2 και 3.

2. CyberSecurity Service Provider of the Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στην εταιρεία (provider), που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει στο σύνολο των κατηγοριών στις Ενότητες 1, 2 και 3, καταθέτοντας έργα για λογαριασμό πελατών ή από κοινού με τους πελάτες τους.
Σημείωση: Η Κριτική Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο ή το σύνολο των προαναφερόμενων βραβείων.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα στα στοιχεία των υποψηφιοτήτων.